საიტზე რეგისტრაციის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ:

მიიღოთ V კლასის (განსაკუთრებული მნიშვნელობის) შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ნებართვა;
მიიღოთ სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვა;
გაატაროთ რეგისტრაციაში მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტები.

შესვლა რეგისტრაცია

2022 © Tacsa.